56 граждански организации категорично настояват новият Закон за социалните услуги да влезе в сила от 1 януари 2020 г., както бе планирано доскоро, и да се започне изработването на необходимата към него подзаконова нормативна уредба. Въпросните организации представиха отворено писмо, копие от което е изпратено на премиера Бойко Борисов, социалния министър Деница Сачева и работодателските и синдикални организации в Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС). В него те подчертават, че от години са ангажирани с подкрепата на уязвимите групи в българското общество – деца в риск и техните семейства, възрастните хора, хората с увреждания, хора с психични разстройства и пр.

 

 

 

„През последните три месеца сме свидетели на целенасочена кампания срещу Закона за социалните услуги, който бе приет през февруари 2019 г. след повече от 5 години дебати и обсъждане на различни концепции за реформа в социалната сфера. Законът все още не е влязъл в сила, а в Народното събрание са депозирани три законопроекта: единият е за неговата отмяна, а другият – за съществени изменения, а третият – за отлагане“, пишат в писмото си организациите.

 

В писмото си те подчертават, че българската социална система е в застой, като са налице редица нерешени проблеми. Сред тях е, че съществуват цели райони, в които социалните услуги са недостатъчни или напълно липсват. Освен това при голяма част от услугите подкрепата е частична, недостатъчна, хаотична и е често твърде закъсняла. „За съжаление, в голяма част от случаите социалните услуги се предоставят само на хора, които имат вече сериозен проблем. Почти липсват превенция, ранна интервенция и прилагане на принципа за навременна помощ“, гласи още писмото.

 

Друга позиция на организациите е, че българското семейство не е достатъчно подкрепено, че липсва интегриране на социалните услуги и социалните плащания в секторите здравеопазване, образование, полиция, което би осигурило съвместна и съгласувана работа на отделните системи в подкрепа на семейството, детето или възрастния човек.

 

„Виждаме и алармираме за сериозни проблеми в структурите на Агенцията за социално помагане – ниско заплащане и текучество, липса на подкрепящи мерки и обучителни програми за повишаване на квалификацията и мотивацията на социалните служители, бюрократичен подход към нуждаещите се, което води и до многото случаи, към които обществото е критично“, пише още в отвореното писмо.

 

56-те податели настояват всичко това да се промени. Според тях е необходима нормативна промяна, която да постави основите за предоставяне на достъпна, навременна, индивидуализирана и качествена подкрепа на нуждаещите се. Именно такава промяна според тях е заложена в Закона за социалните услуги.

 

„Отказът от Закона за социалните услуги ще доведе системата до срив, това ще е отказ от реформа в сферата на социалната политика. Реформа, която всички ние очакваме от години!“, алармират гражданските организации, подписали писмото:

 

 • НГИ СИСТЕМАТА НИ УБИВА ВСИЧКИ
 • СДРУЖЕНИЕ ОБЩНОСТ МОСТОВЕ
 • ФОНДАЦИЯ "ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ"
 • БЪЛГАРСКИ АСОЦИАЦИЯ ЗА ЛИЦА С ИНТЕЛЕКТУАЛНИ ЗАТРУДНЕНИЯ
 • КАРИН ДОМ
 • КАРИТАС БЪЛГАРИЯ
 • АУТИЗЪМ ДНЕС 
 • ФОНДАЦИЯ „ЛУМОС“
 • ФОНДАЦИЯ "ЗДРАВЕ И СОЦИАЛНО РАЗВИТИЕ" 
 • БЪЛГАРСКИ ЦЕНТЪР ЗА НЕСТОПАНСКО ПРАВО
 • СНЦ "ЕКВИЛИБРИУМ"
 • ФОНДАЦИЯ „МЕЖДУНАРОДНА СОЦИАЛНА СЛУЖБА – БЪЛГАРИЯ“
 • СДРУЖЕНИЕ "ДЕЦА С ОНКОХЕМАТОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ"
 • ГЛОБАЛНА ИНИЦИАТИВА В ПСИХИАТРИЯТА
 • ФОНДАЦИЯ „СВЕТЪТ НА МАРИЯ“
 • СДРУЖЕНИЕ „АСОЦИАЦИЯ АУТИЗЪМ”
 • ФОНДАЦИЯ „ЛАЛЕ“
 • СДРУЖЕНИЕ БАЛИЗ-ПЛЕВЕН
 • НАДЕЖДА И ДОМОВЕ ЗА ДЕЦАТА - КЛОН БЪЛГАРИЯ
 • ФОНДАЦИЯ „СИЙДЪР“
 • ФОНДАЦИЯ "МИСИЯ КРИЛЕ", 
 • ФОНДАЦИЯ "СВ. НИКОЛАЙ ЧУДОТВОРЕЦ"
 • ИНСТИТУТ ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ В ОБЩНОСТТА 
 • НАЦИОНАЛНА МРЕЖА ЗА ДЕЦАТА
 • ФОНДАЦИЯ “АСОЦИАЦИЯ АНИМУС”
 • СДРУЖЕНИЕ "ДРУЖЕСТВО ЗА УМСТВЕНО И ПСИХИЧЕСКИ УВРЕДЕНИ ЛИЦА" - ГР.ДРЯНОВО
 • СДРУЖЕНИЕ ЕГИДА ГР. ПАЗАРДЖИК
 • СНЦ "НАДЕЖДА ЗА ДОБРО БЪДЕЩЕ"
 • АГАПЕДИЯ БЪЛГАРИЯ
 • СДРУЖЕНИЕ "САМАРЯНИ"
 • SOS ДЕТСКИ СЕЛИЩА БЪЛГАРИЯ
 • РУСЕНСКА АСОЦИАЦИЯ НА ЛИЦА С ИНТЕЛЕКТУАЛНИ ЗАТРУДНЕНИЯ - БАЛИЗ
 • СНЦ "ИНОВАЦИЯ"
 • ФОНДАЦИЯ "ФОРУМ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И АНАЛИЗ НА ПУБЛИЧНИ ПОЛИТИКИ" 
 • ФОНДАЦИЯ "ЖИВО СЕЛО" 
 • СДРУЖЕНИЕ "МИСИЯ ИНОВАЦИЯ ГРАЖДАНСТВО"  
 • СДРУЖЕНИЕ "МИСИЯ. ИНОВАЦИИ.ГРАЖДАНСТВО - МИГ" - ЛОВЕЧ
 • ЦЕНТЪР ЗА РАБОТА С ДОБРОВОЛЦИ КЪМ РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА "ПРОФ. БЕНЮ ЦОНЕВ"
 • "ХУМАННОСТ И ДЪЛГОЛЕТИЕ" ООД
 •  ФОНДАЦИЯ "СЛЪНЦЕ ЗА ВСЕКИ"
 • СДРУЖЕНИЕ "НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ", ШУМЕН
 • СДРУЖЕНИЕ "ГРАЖДАНСКИ ИНИЦИАТИВИ- ГР. ЛОВЕЧ"
 • ФОНДАЦИЯ ЗА ДЕЦАТА В РИСК ПО СВЕТА
 • ФОНДАЦИЯ “СИМВОЛ НА ЛЮБОВТА”
 • СДРУЖЕНИЕ БАЛИЗ-ПЕТРИЧ
 • ФОНДАЦИЯ „ЗА НАШИТЕ ДЕЦА“
 • БЪЛГАРСКИ ХЕЛЗИНКСКИ КОМИТЕТ
 • ИНСТИТУТ ЗА СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ И ПРАКТИКИ
 • СДРУЖЕНИЕ"РАВЕН СТАРТ- 2008" - ГР. ГАБРОВО
 • СДРУЖЕНИЕ "ДЕТЕ И ПРОСТРАНСТВО"
 • СДРУЖЕНИЕ „СЕМЕЕН ЦЕНТЪР МАРИЯ“
 • СДРУЖЕНИЕ ЗА ПОДКРЕПА НА ЛИЦА С УМСТВЕНИ ЗАТРУДНЕНИЯ
 • ФОНДАЦИЯ „НАДЕЖДА“
 • СДРУЖЕНИЕ " БЪДЕЩЕ И ЗАКРИЛА НА ЛИЦА С ИНТЕЛЕКТУАЛНИ ЗАТРУДНЕНИЯ" ГР. ГАБРОВО
 • ФИЦЕ – БЪЛГАРИЯ
 • НОУ-ХАУ ЦЕНТЪР КЪМ НБУ

 

 

Източник: economic.bg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Още от категорията

28 коментар/a

Родителите финансират държавата/правителството... след което правителството финансира НПО-та, които освен, че имат картбланш да мародерстват в сакралното пространство на... на 10.12.2019 в 10:05
Накратко сте разкрил ситуацията около вкореняването на корупцията в западните общества още от зората на капитализма: там, и особено в протестантските страни, частно-корпоративното съвсем легитимно контролира и ограбва публично-държавното, така да се каже, "по закон божий". И особено в САЩ, където официално е приет закон за политическия лобизъм, където съвсем спокойно ТНК и други крупни частни компании спонсорират щедро президентската кампания, разбира се, не заради черните очи на президентите, а защото изискват нещо в замяна през срока на мандата им. Изчезна всякаква теоретична актуалност на стария либерален въпрос за държавата като подкопаващ Левиатан (Хобс) спрямо структурите и функциите на либералното гражданско общество. Напротив, в условията на съвременния западен политикономически постмодерн, протичат точно обратните опасни процеси - държавата бива подкопавана и унижавана от никому неотчитащи се и неподконтролни корпоративни структури на гражданското общество, подкопаващи всички възможни форми на национално-историческа/културна идентичност и държавен суверенитет.
ВЛАСТИТУТКИТЕ ЩЕ КАЖАТ ЛИ ЗАЩО НА ПРИЕМЕН РОДИТЕЛ ДАВАТ 700лв ? на 10.12.2019 в 10:05
А майките за да ги получат трябва да ходят и на работа !!! / БАЙ ХОЙ
Ха ха ха на 10.12.2019 в 10:18
Колко НПО-нца чакат да папкат малки деца! Добре, че са прости и алчни, че се показаха!
“ граждани- родители в риск от действия на частни НПО“ на 10.12.2019 в 10:32
Частните НПО и частните им интереси с подкрепата на държавата в лицето на управляващата партия, депутати, министри и министерски съвет потъпкват и унищожават българското семейство, настоящи и бъдещи родители. Налагат закон, гарантиращ изключително и единствено права и финансиране на частните НПО- “ частни доставчици на бизнес услуги в соц. сферата“. Родителите биват дискриминирани от държавата и управляващите политици, депутати, като не се предвиждат мерки в “ Закона за соц. услуги“ за защита на “ родителите в риск от дейността на частни НПО“ -подобни права и финансиране при необходимост за защита на собствените си граждански- родителско- семейни права чрез наемане на независими адвокати, експерти- психолози, соц. специалисти, .
Тез призивници са в открит и тежък на 10.12.2019 в 10:39
КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ?
Правителството дискриминира семейните и граждани родители на 10.12.2019 в 11:12
Държавата в лицето на управляващото партийно правителство- коалиция и партийно мнозинство в парламента , директно дискриминира правата на родителя, като финансира и делегира императивни права на частни НПО- неграждански по същество, по същество частни организации регистрирани от малък брой лица без активно гражданско участие( няма активно и масово гражданско участие в тези НПО по същество) по дейности касаещи семейни и родителски права. Закона за соц. услуги не предоставя равни права относно държавното финансиране на частни НПО и семейства/ родители- дейността на частните НПО са директно финансирани от партийното правителство/ държава, а дейностите на семействата/ родителите по защита на семейните/ родителските си права НЕ СЕ финансират директно- дискриминиране по дейност- “ защита на деца в риск- частен НПО термин“ е дискриминиращ по държавно финансиране и делегиране на права спрямо “ родители в риск от дейността на частни НПО- доставчици на социални услуги“.
Паразитизъм на 10.12.2019 в 11:23
Анимус е паразитна структура усвоила десетки милиони за 20 години за норвежката чума. Под предлог борба с насилието. Сега се мъдри поседата и бута напред другите уж те го искат, подкрепяли ПУЛС а то се оказа че ПУЛС е клон Перним на Анимус, сега нарочно отделено да симулира множественост. Същото криле Стара загора - нарочно създадено минлата година да точи от новите пари. Манипулации и измислици, това е Анимус. Дейноста борба с насилието при жени релано не е повече от 5% в работата им. Всичко друго 95% е претачане на пари от чужбина и лъгане на социални, учители, родители че ги онучават. По този модел действат всички тези в с;писъка. ЧУдовещиен паразитизъм! Кой да ги обичава, кой шще вземе парите з аобучение на социуалните? Няма ли уноиверситет? НЕ! Същите тези НПО. Паразитизъм! Савчева е слоцена за това. Да прокара закона без промени.
До Томиславчо на 10.12.2019 в 11:27
Томиславчо, Томиславчо, проституция, проситуция е това и ти вкарваш парите за нея! От Норвегия, Томиславчо!
Eisblock на 10.12.2019 в 12:07
След като примерът на САЩ е както Слънцето и Въздухът за всяко живо същество, трябва да се приемат по същество американските законови определения за чуждестранните НПО-та там. РФ също направи това преди време, като в резултат бе нададен неистов демократичен вой, че се "уронвали и ограничавали "човешките" права"?! Видно е също, че тези Гранто-хранилки за всякакви хитреци, използват сърцесъдирателни надслови-имена над подривните си организации за изпълняване на външни нареждания. Може би има няколко действително заангажирани за каузите на НОРМАЛНОТО семейство, НОРМАЛНИТЕ деца, на НОРМАЛНИТЕ етика и морал от този списък, но в тази компания, практически диверсанти за налагане на нео-либерастията и ЛГБТ - "ценностите", е безумие да им се обръща внимание и да се подвежда човек. Което не е никак сигурно, че от страна на Министерството и новата министър няма да се случи. Която очакваема реакция не е изключена, щом цялата тази шайка вече е активирана, под фалшив флаг, да се намесят за запазване в този му вид и влизане в сила на Закона за социалните услуги - т,е, с клаузи - прикрити или не-дотам - но по дефолт ясни, че са срещу НОРМАЛНОСТТА!!!
София на 10.12.2019 в 13:46
Тези паразитиращи на наш гръб организации да бъдат незабавно закрити ! Ние плащаме на тези продажници , за да тормозят нас и децата на България ! Слуги на сатаната вън от България ! Долу мръсните ви алчни ръце от децата ни !
До Томиславчо на 10.12.2019 в 13:58
И като погледнеш колко са от Габрово, откъдето е и томито - просто си е воня отвсякъде!
Helleborus на 10.12.2019 в 14:07
Става дума за следното, услугите означават това, да се вземат парите от семействата и да се дадат на общините. Например сега на майките на най-увредени деца (100% ТЕЛК), които получават над 900 лв (от една две години) и с тези пари живеят и плащат и разни рехабилитации, ще им бъдат отнети половината от тези пари, за да отидат за социален асистент, за неговата заплата. Този социален асистент не е специалист по нищо, случаен човек, минал курс, той ще свърши една десета от онова, което върши майката за детето си денонощно, при това без личното майчинско отношение. А бюджетът на семействата се съкращава. Т.е. идеологията скрита в тази политика е да не се дават пари лично на болните и родителите им и те да ги харчат така, както всеки един от нас си харчи заплатата, а да се даде на кметовете те да харчат тези пари. Една и съща сума имаме, която ще бъде похарчена, кой според вас ще създаде по-качествена услуга, родителите или общината? Всички центрове за деца на запад и всякакви услуги са създадени, понеже родителите са плащали на частно (може да е с пари на държавата, но те са плащали, изисквайки качество). Така и у нас родителите, които плащат на частно, създадоха през последните 20-30 години една прослойка от читави рехабилитатори, каквато няма в никоя държавна болница, тези чудеса стават само с частни пари и надзор. Специалистът работи напълно различно в зависимост дали взема парите на ръка от родител, който постоянно го следи какво прави и му задава въпроси, освен това има конкуренция и в зависимост дали работи в някакъв общински център на постоянна заплата. Това не е принципа на пазарната икономика, това е комунистическия подход, крайно безрезултатен, където болничните рехабилитатори пощипват един два пъти болните от инсулт, например и толкова. Всеки знае, че трябва да си плати, за да получи истинска рехабилитация. Освен това, в нормално развитите държави парите за издръжка и парите за услуги не са скачени съдове, там детето би продължило да си взема 900-те лева, включително след навършване на 18, а държавата би ползвала съвсем друго перо за изграждането на социален патронаж. Затова идеологията на този закон не е читава, кресливите майки може да не искат пари (могат да ги откажат, ама лично всяка за себе си), но те нямаха правото да отнемат вече придобити средства, на които семействата се радваха в последните години. Когато се бориш за нещо ново, обикновено се надгражда, а не се отнемат вече придобити помощи. Най-болните хора всъщност не желаят този закон, той ги ущетява.
Без коментар на 10.12.2019 в 16:22
10 милиона лева от ОАК за 2017-2019 само по един техен "проект" за определяне какво е насилие и влизане в семейство и училище: ФОНДАЦИЯ “АСОЦИАЦИЯ АНИМУС” (1 милион) НАЦИОНАЛНА МРЕЖА ЗА ДЕЦАТА (6 милиона лева заедно с членовете си) - ФОНДАЦИЯ „ЗА НАШИТЕ ДЕЦА“ - ИНСТИТУТ ЗА СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ И ПРАКТИКИ - ПУЛС (Анимус, клон Перник) БЪЛГАРСКИ ХЕЛЗИНКСКИ КОМИТЕТ -------------------------------------------------------------------------------------------------------- и още SOS ДЕТСКИ СЕЛИЩА БЪЛГАРИЯ ФОНДАЦИЯ „МЕЖДУНАРОДНА СОЦИАЛНА СЛУЖБА – БЪЛГАРИЯ“ (НОУ-ХАУ ЦЕНТЪР КЪМ) НБУ основни консуматори За сравнение, годишния бюджет на една гимназия 8-12 клас с две паралелки е около 0,4 милиона лева.

Напиши коментар