Дискриминирани ли са майките, които трябва да връщат пари на НОИ, защото са дали децата си в ясла, но са продължили да получават обезщетения за майчинство? В началото на юли това трябва да стане ясно от решението на Комисията за защита от дискриминация (КЗД) по жалбата на 310 майки срещу разпоредба от Кодекса за социално осигуряване (КСО), според която правото на обезщетение за майчинство се прекратява с настаняването на детето в детско заведение.
Вината за неправомерно получените майчински е на НОИ, а не на майките

Майките оспорват обвързването на правото на обезщетение с настаняването на детето в детско заведение като дискриминационно. Те настояват, че под „настаняване в детско заведение” трябва да се разбира настаняване в Дом „Майка и дете” и че понятието „детски ясли” е добавено едва от 1 юли 2010 г. в текста на чл. 53, ал. 4 от КСО.

Юристите от НОИ и социалното министерство не приемат тезата на майките. Позицията им е разбираема, защото институцията има икономически интерес от тяхното тълкуване, че терминът „настаняване” означава постъпване в детско заведение, а понятието „детски заведения” включва както градини, така и ясли, но не и социални домове.

По последни данни на НОИ през последните четири години 6760 български майки са получавали неправомерно обезщетения за отглеждане на дете до 2-годишна възраст и те трябва да върнат тези пари заедно с начислените лихви. За целта са им изпратени известия. Сумите варират от 2500 до над 3000 лв. Предприетите мерки от страна на НОИ разбуниха духовете и в много градове в страната майките проведоха протести.

По казуса взеха отношение и политици, защото освен юридическа страна, той носи и емоционален, сиреч популистки заряд. Социалният министър Тотю Младенов заяви готовност на нарушителите да бъдат опростени лихвите. Темата коментира и президентът Георги Първанов. По мнението му, въпреки че става дума за неправомерно взети обезщетения, тежестта на кризата не би трябвало да се стоварва върху майките. Все пак президентът отклони идеята за опрощаване, заявявайки, че то не може да стане ан блок, а само по конкретно решение и да засяга онези вземания, които са несъбираеми. Имаше предложение и от парламентарната социална комисия (Вяра Петрова от ГЕРБ) неправомерно получените пари да бъдат връщани с по-ниска наказателна лихва от 10%, както е при данъчните задължения. Припомням, че от началото на 2007 г. паричните обезщетения за бременност и раждане на малко дете се изплащат от НОИ, преди това се изплащаха от работодателите, а НОИ ги възстановяваше.

Заради почина на ГЕРБ хазната да се пълни от всички възможни източници НОИ напоследък затяга контрола, но не и разяснителната работа сред гражданите.

Защото проблемът с въпросните неправомерни „майчински” идва най-вече от една друга законова промяна. От 26.08.2006 г. е в сила промяната на чл. 53, ал. 4 от КСО, че „паричното обезщетение не се изплаща при смърт на детето, даването за осиновяване или при настаняване на детето в детско заведение”, без оглед на това, дали заведението е на пълна държавна издръжка или не. Дотогава в текста на алинеята фигурира „детско заведение на пълна държавна издръжка”.

Какво означава тази промяна?

Че за разлика от периода до август 2006 г., когато майчинските са спирани само ако детето бъде настанено в социален дом, те вече се спират и ако то тръгне на ясла. Повечето от майките нарушителки твърдят, че не са разбрали за промяната.

Някои пък разбират „настаняването в детско заведение” като настаняване в интернат... като бягане от отговорност. И имат основание. Защото никой не може да ме убеди, че една майка се освобождава от задължението да полага грижи за детето си, когато го запише в детски ясли.

Звучи идиотски такава логика, нали?

Но според българския законодател последствията от „настаняването” в детски ясли за майката са абсолютно същите като последствията от смъртта на детето, даването му за осиновяване или настаняването му в приют...

За справка вижте по-горе цитирания текст на чл. 53, ал. 4! След влизането в сила на споменатата промяна в КСО осигурителят (в този момент все още работодателят) е бил длъжен да изиска от майките да попълнят актуална декларация, че децата им не са настанени в детски ясли. От 1 януари 2007 г. такива актуални декларации обаче би следвало вече да изискват териториалните подразделения на НОИ. Но не го правят.

Вместо това 4 години по-късно изпращат известия на майките, че дължат неправомерно получени обезщетения за майчинство барабар с наказателни лихви. Естествено, нито един служител от НОИ не е наказан за четирите години бездействие. За сметка на това редица фирми след извършена частична финансова ревизия по разходите на ДОО получават ревизионни актове с установени начети за неправилно изплатени парични обезщетения за отглеждане на малко дете – и пак главници с лихви, надвишаващи главницата.

Да надникнем сега в съдебната практика във връзка с неправомерно получените обезщетения за майчинство. Безспорно е, че непознаването на закона не може да бъде оправдание за неговото нарушаване. Но повечето юристи, изказвали се по темата, са на мнение, че записването на ясла не е равнозначно на настаняване в детско заведение. До момента съдът не споделя това мнение. Броят се на пръсти съдебните решения в полза на майките. А и да има такива, Върховният административен съд (ВАС) после ги отменя. Може би защото съдиите в административните съдилища работят в услуга на държавната администрация...

Така или иначе, казусите имат своите индивидуални характеристики. Впечатли ме обаче Решение №157 на VІ състав на Видинския административен съд с председател съдия Борис Борисов. И то не толкова с прецизното изясняване на термина „настаняване” в детска ясла като една формална процедура, изискваща представяне от страна на родителите на редица документи. Нито с логичната констатация, че щом законодателят през юни миналата година изрично добавя детските ясли в текста на ал. 4, от това следва, че по принцип до този момент „яслите не са считани за детски заведения” по смисъла на КСО. (Последното е аргументирано с широк набор от аргументи, подкрепени от редица други законодателни текстове, които няма да цитирам тук, но могат да се прочетат в интернет.)

Съдебното решение ме впечатли с това, че т.нар. административен орган в лицето на ръководителя на териториалното поделение на НОИ, представляван от съответен юрисконсулт, не си е направил труда да докаже нито едно от твърденията си – не е доказан с документи нито фактът на настаняване на детето в детско заведение, нито фактът, че майката е получавала през този период обезщетения за майчинство от НОИ, нито нейната недобросъвестност. Което означава или некомпетентност на административния орган, или нещо по-лошо – че представителите на НОИ са сигурни в изхода на тези дела дори без да представят необходимите, макар и формални писмени доказателства.

Впрочем такава теза подкрепя твърдението, че се очаква от съдиите в административните съдилища да работят в услуга на държавната администрация.

В крайна сметка от Решението на VІ състав на Видинския административен съд може да се направи и още един извод: наличието на попълнена от майката декларация не освобождава административния орган – в случая НОИ, от задължението му (по чл. 35 от АПК) да изясни правните обстоятелства и да прецени дали са налице основания за отпускане на съответното обезщетение на майката. НОИ има правомощието както да отпусне тези парични обезщетения, така и да откаже изплащането им. Преди да се разпореди, осигурителният орган е бил длъжен да извърши служебна проверка относно дължимостта им. (Тук са цитирани няколко решения на ВАС в този смисъл.) А в конкретния случай такава проверка е направена няколко месеца след подаването на декларацията от майката.

„Проверката е извършена много по-късно, което сочи за недобросъвестно изпълнение на служебни задължения от страна на органите на „РУ”СО” – Видин и превантивно упражняване на дадените им законови правомощия за търсене на възстановяване на суми”. Ето в това изречение е казано съвсем ясно кой е основният виновник за неправомерно получените обезщетения на хиляди майки в периода след 2007 г. и за огромните лихви, които в момента се очаква те да изплатят. Поредното нехайство на поредните чиновници...

Сериозният проблем обаче е в опасността ВАС пореден път да вземе страната на НОИ и да отмине без внимание подкрепените с доказателства аргументи. А ВАС може да изиграе положителна роля, подкрепяйки една съдебна практика в полза на гражданите, като подскаже по този начин на законодателя, че направената през 2006 г. законова промяна в КСО е изначално сбъркана. Все пак първоначалният замисъл на закона е да се лишават от право на обезщетение само онези майки, които не полагат грижи за най-малките си деца, които ги дават за осиновяване или ги настаняват в социални домове.

Още от категорията

13 коментар/a

Ставрогин на 15.06.2011 в 18:30
Г-жо, ще ви задам един въпрос, какво правим с майките, които чинно са спазили закона и не са получавали обезщетение за отглеждане на малко дете, т.нар. майчински, както неправилно се изразява т.нар. народ, та и вие покрай него, та ако опростим парите на майките, които са люпили семки вкъщи докато децат им са на ясли, как ще се чувстват тези майки, на които децата им са били на ясли и не са получили обезщетения, дали да не им дадем пък на тях със задна дата по 240 лв месечно щото иначе не е справедливо някак, за едни може, за други не, отговорете на майките които не са получили обезщетения, защото има и такива, които са се съобразили с това, че настаняването на в детски ясли ги лиава от обезщетението
Побесняла майка на 04.07.2011 в 20:12
Обръщението ми е към предния коментар от "Ставрогин"! Скъпа ти изобщо дете имаш ли, че правиш подобни неаргументирани коментари? Я първо прочети още един път статията, и после еди и си удари един шамар, че току виж си се събудила от дълбокия си сън. Мърло ако НОИ си изпълняваше коректно задълженията, нито една от нас майките - набедени за нарушителки на закона, нямаше да си запише детето на ясла.
Otgowor na "Stavrogin" на 19.07.2011 в 20:16
А какво да правим с Националния Обирджийски Институт (НОИ),който освен,че окраде парите на нашите родители,краде сега и нашите пари,а освен това грубо нарушава законите и упражнява административен терор над опърпания все още останал народец в тази обрулена държава?????
още един отговор към Ставрогин на 20.07.2011 в 19:43
"какво правим с майките, които чинно са спазили закона и не са получавали обезщетение за отглеждане на малко дете"... Майките,които са спазили закона са тези, които са се върнали на работа и съответно са получавали 50% от обезщетението. Ако постъпването на ясла означава да се отнеме майчинството, то би трябвало да им се отнеме и на тях тези 50%... Ти откъде знаеш, че майките са люпили семки??? Всеки случай е частен, причините да се наложи на семейството да запишат детето си на ясли са най-различни: болест на майката или нуждата от изследвания, второ дете в семейството под 2 години, майката все още учи, бони родители и прочие... Законут не може да разглежда всеки частен случай по отделно нали??? Яслите са създадени със социална цел в помощ на родителите и не освобождават родителите от родителство. Те не поемат денонощни грижи за децата, нито пълната им издръжка, затова и имат месечна такса. Никъде по света няма закон който да забрани на семейството да ползва услугите на детегледачка или ясла, независимо частна или държавна. Ако все пак си умираш от яд, че някой е получил помощ за няколко часа на ден при отглеждането на детето си, то поне защо не се запиташ защо държавното заведение не поставя условия при пиемането на детето??? Т.е. яслите като социална за обществото институция да се полага само за крайно нуждаещите се??? Постъпването на работа не може да бъде единствено условие, тъй като това ще дискриминира останалите и съответно обезсмисли социалния й статут, ако яслата се третира като социална помощ от страна на държавата, с частична държавна субсидия... В заключение ще кажа: Не бъдете злобни в коментарите си, не са виновни семейства за безпорядъка и безпаричието в държавата. Нещо повече, бъдете по-взискателни към законодателите и съответните им служби!
мишкин на 22.08.2011 в 23:27
поздравления за статията! Крайно време беше да се изложат някои факти! Защо никой не написа че алинеята е променяна 6 пъти!!!! че подписваните от майките декларации масово са били със старите текстове, които са меко казано спорни (едва последната поправка е ясна и категорична и включва текста "ясли"). Или някой да изчисли колко % от тези майки са били принудени фиктивно да запишат детето за да пазят място в ДГ. Защото това е много лесна справка - от присъствените дни на детето. Пряко свързана със справката колко са ДГ примерно в София в които след октомври има свободни места? И ако майката е имала неблагоразумието да си роди детето в такъв град и в месец различен от този за записване - какво прави за да може да тръгне на работа в края на втората година, примерно през февруари???? А някой спомена ли за решението на ВАС в полза на НОИ в случая с болното дете? Въобще от всички водени до сега дела има ли съдебно решение не в полза на НОИ ? До скоро темата беше експлоатирана масово срещу мързеливите чоплещи семки майки! Окрали ни нас изрядните данъкоплатци! Което отново беше абсолютно лицемерие - направете справка как се финансира НОИ и какво общо има с личните осигуровки.... дали всички "изрядни и огорчени" ще се присетят за тази масова измама когато някой ден стигнат до техните пенсии ;)
Петрова на 01.10.2011 в 07:14
interesuva me: получих писмо от НОИ,че имам да връщам пари от майчинство за 2006г за 2 месеца.Имам и лихва,но защо лихвата трябва да я плати работодателя,а не аз.Нещо не ми е ясно.
Johny Bravo на 30.10.2011 в 03:03
Истината е една-детските ясли се регистрират по закона за здравето,подчинени са на здравното министерство,под шапката на общините са и в дейност пише-Код по НКИД-8532-"Социални и здравни услуги за деца от 3 месеца до 3 години БЕЗ НАСТАНЯВАНЕ".Т.е-децата,които посещават детски ясли НЕ СА НАСТАНЕНИ ТАМ.Следователно майката,която е записала детето си в такова заведение (декларирала е в точка 5 на декларацията-"НЕ Е НАСТАНЕНО в детско заведение")не трябва да подава коригираща декларация,не е нарушила тази прословута точка до 31.12 2010 и не подлежи на такава репресия.След това в текста нашите умни "народни"добавиха включително и детски ясли".Който не е запознат-да провери и да не се изказва неподготвен.
Петя на 03.02.2012 в 18:47
Днес е последния срок да внесем главницата на задължението,за да ни опростат лихвата.Някой знае ли какво ще стане,ако неможем да я внесем какво ще стане,ще продължи ли да върви лихвата?
IVANOVA на 05.03.2012 в 19:23
TAZI DARJAVA NE MISLI IZOB6TO.MEN ME SAKRATIHA OT RABOTA 4E DETETO BOLEDUVA MNOGO ZA6TO NE SE PROVERIAT TEZI NE6TA I SE VZEME POD VNIMANIEE.NIE NAIKITE SME OBRALI DARJAVATA A TEZI S BONUSITE NE.NIAMAM DUMI.
Ива на 19.04.2012 в 16:47
А защо не се вземе под внимание, начина, по който е записано детето?Нима като съм подала молба,детето да посещава градината,в моя случай,никой не го интересува защо е подадена тази молба, медицински изследвания съм представила, когато детето е започнало да посещава градината,никой не го интересува как е записано детето и дали е стъпвало въобще в градината.Нашата градина беше пред закриване и ние си записахме децата, за да се сформира група от смесен тип, правихме подписка, защото на село не достигат деца и ако бяха закрили градината трябваше да изпратят тези деца на друго място.Колко от Вас биха били съгласни да си пуснат детето всеки ден да пътува по 10 -15 км за да ходи на градина, все пак говорим за дете на 2 г.?Всички знаем за случая със смъртта на 12 деца в река Лим.Е значи детето ми си е стояло вкъщи, аз съм си го гледала, нито един ден за този период, за който трябва да връщам пари не е ходило на градина,един път помолих да го оставя за два часа и ми отказаха,защото при евентуална провелка,детето няма медицински изследвания.В някои села има недостатъчно деца за да се запази градината.Аз не искам да ми се опрощават пари, защото не съм ги взела неправомерно.И не съм съгласна да ме изкарват крадла, по скоро се замислих за морала и законите и къде в случая е справедливостта и какво ли означава тя днес?Според конституцията държавата трябва да подпомага родителите при отглеждането на децата им.Много благодаря на нашата \"държава\" за оказаната помощ.От какво сега да лиша децата си, от храна, от дрехи или обувки?И защо трябва да връщам моите пари и парите на родителите ми на държавата с лихви?Нима никога не съм плащала чинно осигуровки и данъци? От мен тази \" държава\" няма да получи нито лев от тези пари.А относно коментарите за кафетата нима тези от тях,които не са успели да се възползват от привилегията да запишат децата си на градина,а са си стояли вкъщи и са си ги гледали не са ходили с децата си по кафетата?Задавам въпроса , защото има много изказвания в тази насока.Но към днешна дата проблема вече поотшумя, но за мен той тепърва започва, защото аз лично след като съм вътрешно убедена, че съм правя битката тепърва започва.
Rada на 05.04.2013 в 22:30
http://pianews.eu/recycle/vote2011/20111028/news-58555
НИКОЛИНА ЕВСТАТИЕВА на 06.11.2013 в 02:27
аз сам една от майките която дьлжа пари на НОЙза момента искат да им вьрна 4226 лева направили са ми запор на цялата заплата до тук добре защо когато не ми плащаха редовно маичинтвото и писах до НОЙ тогава нямаше кой да накара работодателя да внесе осигуровките за да получавам редовно пари от 01 2007 до 07 2007 аз не сам вземала никакви пари моето златно детенце се ражда на 30 03 2007година кой ще ми каже как се посреща бебе без пари А сега искат пари ЗАЩО ПЬРВО НЕ ПОГЛЕДНАТ В СМЕТКИТЕ НА МАЙКИТЕ ДА ВИДЯТ КОГА КАКВО СА ПРЕВЕЖДАЛИ ЗАЩОТО ИМА МНОГО ТАКИВА МАЙКИ КОЙТО СА ЖИВЕЛИ КАТО МЕН НА РАБА И СЕГА КОГАТО МОЕТО ДЕТЕНЦЕ Е НА 6 ГОДИНКИ ИСКАТ ДА ИМ ДАМ ДАМ ПАРИ
Радостина Тачева на 06.11.2015 в 14:00
Сега НОИ са се сетили, че трябва да се върнат лихвите със задна дата /смятай от 2010 г./. Получих разпореждане, в което мие начислена лихва, допълнителна лихва върху лихвата от 2010г. Започват да удържат от болничните за гледане на дете, за да си вземат лихвата, която е неправомерно начислена. Пуснах жалба, но едва ли ще има ефект. По вътрешна информация, точно на това събиране няма давностен период /както е по закон 3години за лихва/. Ако някой иска моля да организираме някаква подписка ли ще е, нещо с което да покажем, че и това което върнахме беше незаконно.

Напиши коментар