В България са предвидени най-малко 50 млн. лв. за оцеляването на всичко що плува, скача, лети, пасе, цъфти, както и за цялата рода на тези, които са ангажирани с преброяването му. Отделно от тази сума, само за грижа от ръка разстояние за червеногушата гъска, са поискани 50 млн. над гореспоменатия бюджет.

 

 

Екопротест в София. На плаката е логото на Световният фонд за природата WWF. Според разследване на американския сайт BuzzFeed, WWF е финансирал и въоръжавал горски рейнджъри, които са пребивали, изнасилвали и убивали бракониери. WWF е плащал заплати на паравоенни сили, обучавал ги е и снабдявал с инструменти и оръжия. Разследването е базирано на над 100 интервюта и стотици страници документи, сред които поверителна информация на организацията 

  

По-голямата част от парите са по еврофинансиране, а националното съфинансиране е не повече от 20 на сто. Не съществува обаче такъв одит, който да може да засече точността на кой да е от докладите, свързани с изпълнението на тези проекти, просто защото нито една одитна организация не може да прекара месеци в броене на отчетени диви животни, повечето от които птици. Затова всеки отчет се проверява единствено и само на хартия. И това е логично: няма как да застанете в гората и да повикате всички трипръсти кълвачи за преброяване, например. 

 

За да е прегледно и ясно за какво се отделя такава сума, досущ като в електронен магазин поднасяме информацията в строен вид – от най-висока към най-ниска цена. 

 

 

 

Освен бюджетите, интересни са и някои подробности. Ето например, по проект  „Консервационни дейности за целеви видове от директивата за птиците на Европейския съюз – белошипа ветрушка, черен лешояд и царски орел, в основните им местообитания в България, бенефициент (тоест взима парите) е Сдружение с нестопанска цал (в официалния документ пише цАл) Стара Загора по Оперативна програма „Околна среда“, изпълнител е… ПЕТРОЛ АД. 

 

Хората, които ще гонят птици, ще ги броят, хранят, ще им сменят пелените в гнездата, ще отчитат „смъртността под линиите за електропренос в гнездовите райони“, вероятно са на втора работа, след като приключат по бензиностанциите на компанията. Общият размер на държавното финансиране само по това перо възлиза на 85 хил. лв., а европейското е над 481 хил. лв. 

 

Отиваме на страницата на Българското дружество за защита на птиците. Там в подробности е описана дейността в защита на царския орел и е даден линк към неговата страница. Всичко, което пише на тази „страница“, е NOT FOUND (не е намерена). Добре, де! И втори линк е даден – към www.lifeforsafegrid.bg Ще познаете ли? NOT FOUND. 

 

За опазването на Българската белочела гъска на страницата на Българско дружество за защита на птиците такива неща като бюджети учтиво не са написани. Става ясно обаче, че финансирането е от ЕК и ЛАЙФ, а главен изпълнител на проекта е… Гръцкото орнитологично дружество. За всеки случай тук никакви други линкове не са дадени. 

 

По Оперативна програма „Регионално развитие“ проектът „Създаване на новаторски модел за сътрудничество между общинските власти и заинтересовани страни и обмен на най-добри практики за развитие на туризъм, базиран на природите и културните ресурси, както и маркетинг на дестинациите около национални паркове „Рила“, у нас и „Сила“ и „Полино“ в Италия“, накратко СНМСМОВЗСОНДПРТБПКРКМДОНПРНСПИ, са изплатени 207 хил. лв. 

 

Какво е направено за тези пари от изпълнителите Таралеж ЕООД, АйТиБи ЕС ЕООД, ЕТ Петър Илчев и ЕТ „Ви-Ге-На-В“ – Надка Кротева? 

 

Да видим Надка Кротева. Тя е от село Горно Драгалище, Разложко, и на страницата на Информационната система за управление и наблюдение на структурните инструменти на ЕС в България, пише: „Организацията не участва в проекти като бенефициент. Организацията не участва в проекти, като партньор.“ Участва обаче като изпълнител и за това е получила 27 800 лв. Според търговския регистър Надка Кротева се занимава с „продажба на стоки от собствено производство, покупка на стои или други вещи с цел да ги препродаде, сделки с интелектуална собственост, строеж и обзавеждане на недвижими имоти, лизинг.“ 

 

Още по-интересно е положението с „Таралеж“ ЕООД, чиято дейност е импресарска, вътрешен и външен дизайн, търговия с промишлени стоки, строителство на жилищни, битови и промишлени сгради. Седалището на фирмата се намира в апартамент в ж.к. „Младост“ в столицата. Получената сума е едва 14 500 лв. 

 

ЕТ „Петър Илчев“ включва в портфолиото си „машинописни, фотографски, художествени, проектантски, шивашки и други услуги, бартерни сделки, покупка на стоки и други вещи с цел да ги препродаде…“ 

 

Единствено АйТиБиЕс е с ясна сфера на дейност, която е в IT сектора. 

 

Само че, когато се сумират усвоените пари между тези четири… изпълнителя, те не надвишават 25 хил. лв., а са изплатени 207 хиляди. На кого? 

 

Сред индикаторите на изпълнението са включени (правописът е запазен):  „Организирани обмяна на опит, междурегионални събития, - учебно пътуване в самоковско, учебно пътуване в провинция Козенца, кръгла маса за обмяна на опит в Дупница“

 

Как изглежда оползотворяването на 700 хил. лв от „Зелени Балкани“ по проект „Подпомагане на гнездовите популации на три вида чапли (малка бяла, нощна и гривеста) и малък корморан, чрез ограничаване на заплахите, увеличаване успеха на размножаването и възстановяване на унищожени местообитания“? 

 

Началото е свързано с „публикации, рекламни и презентационни продукти, издаване на дипляна за целите на проекта и поставяне на табели за пропагандиране на проекта на обекта, подготовка и организация на две пресконференции за начало и край на проекта.“

 

Важното е кой е изпълнител. НИСАН София, ЕАД. По проекта „Последната чаплова колония в Тракия. Възстановяване на смесени чаплови колонии в поречието на р. Марица“ автомобилният вносител е получил 35 хил. лв. Не се съобщава дали чаплите са получили свое МПС или някой ги вози на повикване. 

 

По проекта „Изработване на План за управление на защитена зона „Конуш“ на обща стойност от 196 хил. лв., изпълнител е „Бест Електроникс“ ЕООД.

 

Срещу 780 хил. лв. е извършено „Опазване на редки и застрашени видове птици и природни местообитания, чрез спешни in-situ консервационни и възстановителни мерки и ограничаване на заплахите, в компелка от защитени природни територии на Поморийско езеро – защитената зона „Поморийското езеро“, защитена зона „Поморие“, Защитена местност „Поморийско езеро“ и Рамсарски сайт „Комплекс Поморийски влажни зони“. Тук изпълнителите са три компании.

 

ИНКОМ ПВ ООД от Ямбол се занимава с търговия с промишлени, хранителни и селскостопански стоки. Иначе фирмата е бенефициент също по „Предотвратяване на наводнения в селата Кукорево и Окоп, община Тунджа“, на стойност 250 хил. лв., по „Подкрепа за деинституционализация чрез изграждане на социална инфраструктура за деца и младежи в риск в гр. Ямбол“ за 490 хил.лв., а също и за „Безопасен труд и устойчиво развитие във „ВИНМПРОМ ЯМБОЛ“ ЕАД“ за незначителните 24 хил. лв. Не е изненада, че са се справили и с възстановяването и консервацията на видове и местообитания с европейска значимост в Поморийското езеро за едни 250 хиляди. 

 

Друг изпълнител – РТК ООД, се занимава със сметосъбиране, сметоизвозване, сервизно обслужване на моторни превозни средства, поддържат насаждения по улици, алеи и площади, включително оформяне на корони на дървета. Какво пречи да спасят и птиците в Бургаското езеро? 

 

Проверката на проект след проект сочи това, което се вижда и по-горе: фирми с дейност, която дори в сферата на фантастиката не може да се доближи до изпълнение на задания, свързани с опазване на околната среда, са… изпълнители.

 

Търсенето в официалните източници е нелеко занимание, искат се познания, опит и разбиране къде и какво да бъде търсено. Затова и хората реагират бурно, когато научат, че за бюджета на едно международно спортно събитие е отделен бюджет от 1 млн.лв., но не могат да си представят как изглежда разпределението на 50 милиона и как автомобилен дилър или петролна компания стават част от спасяването на природата като броят птици, гнезда, яйца и пера. 

 

И ако Беър Грилс изяде в България една природно опазена жаба и по непотвърдени слухове – също и една змия, то ламята на голямото лапане на еврофондове може да се страхува само от вероятния европрокурор Лаура Кьовеши. Тя отлично знае откъде идваме и какво сме сторили с европейските пари.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Още от категорията

25 коментар/a

Helleborus на 09.03.2019 в 01:50
Никога няма да преборим корупцията с политика, която създава корупция. Замислих се за това как майките на деца с увреждания ги карат да пишат по часове какво точно са правили с децата си, за да си вземат парите по програмите. Няма ли да видим и тук по часове и в конкретика как са оползотворени парите или поне някое филмче да направят научнопопулярно, да видим как Нисан или Петрол се грижат за чапли или развъждат яйца на костенурки? Много ми е интересен момента с броенето на птици, някой от вас да е броил птици в планината? Особено гнездящите по върховете орли или лешояди? Това просто трябва да се види!
Андрешковщини XXI на 09.03.2019 в 03:29
Коментиращите статията в голямата си част изказват мнения за неща, от които не отбират. Това е и целта на омърсителните статии. Да подадат полуверна, украсена информация в лесно смилаем за лаиците вид. Най-смилаемо е когато има кръгли цифри. След което лаиците започват дружно да плюят лица и неща от които не разбират. Един по-горе се кахъри как се броели птици. Друг се чуди как се пишел отчет. Със същия успех би се кахърил и как се измерва атомно тегло. Очевидно не става с паланзи или кухненска теглилка. Следователно за лаикът, физик, който се занимава с измерване на атомни тегла, взема пари за нищо. Демек краде от жалните майки с деца и болните. За които пък държавата странно защо няма пари. Но лаикът не насочва гнева си към държавата, която е длъжна да осигури нормална грижа за деца, слаби и болни. И същата държава всеки декември раздава на юруш по около милиард бюджетен излишък на близки до властта фирми. Не на деца, болни и пенсионери. Но когато същите тези субсидирани от управлението, крадливи фирми финансират окалващи материали срещу тясни специалисти по биология, ботаника, екология, тогава лаикът Андрешко се съживява и е готов да раздава кривосъдие.
Красен Станчев на 09.03.2019 в 07:58
Може да звучи странно, но това са дреболии. За пълнота на картината, може да се прочете това Красен Станчев (редактор и съавтор), Димитър Чобанов, Евгени Райков, Калина Маринова, Красимир Лаков, Любомира Димитрова. Икономически анализ на разходи, предизвикани от забавяне или отмяна на процедури, проекти и инвестиционни намерения, включително пропуснати ползи от обжалване и нереализиране на проекти в областта на опазването на околната среда за периода от 1 януари 2007 г. до 31 януари 2018 г., Август 2018: https://ime.bg/var/images/Costs-of-delays-in-environment-protection_final_v5.pdf
г-н Acer Sapindales въпреки класическото си образование.. на 09.03.2019 в 08:19
...е забрсвил поговорката, че Гъз глава затрива!
Юристи, де сте? на 09.03.2019 в 11:39
''Разделяй и владей!'' Да не мислите, че ЗБП /заговорници за бетонирането на Пирин/ са го измислили това? Няма ли някакъв текст в закона,/човешкия закон/, чрез който могат да се коригират зовящите за нарушаване на закона? Или ще чакаме Бог да ги коригира? Явно времето е такова, че сме като отвързани кучета и можем да злотворим, колкото си щем. Проверка на зрелостта и готовността за свобода. Князът сигурно много се забавлява.
Helleborus на 09.03.2019 в 12:01
До Андрешковщини XXI на 09.03.2019 в 03:29 И аз това казвам, човече, не знаем как се правят тези неща, удивителното тук е, че в Нисан или Петрол знаят, но и ти си пропуснал да обясниш как броят птиците. Затова, нека да направят едни научно популярни филмчета, БНТ да ги излъчи и да видим как точно се случват тези дейности, заедно със сметката накрая. Например да погледаме кой и как брои птиците в Атанасовското езеро, докато се изхарчат тези 4 000 000. Тези суми колко трудочаса покриват на колко души или каква техника е закупена с тях? Какво точно се прави, за да се предпазят орлите от жиците, докато се изразходят тези 8 000 000? Странното тук е, че в днешно време има информация за всичко в Интернет, дори как се прави бомба, обаче никой не знае как зелените строят орлови гнезда за милиони лева или следят дивите кози!!! Затова, ограмотете хората и няма да се сърдим повече, нека който следи дивите кози, да вземе една камера и да снима какво прави. Така може и някои пенсионери да се включат в производството на гнезда или да опазват хвойна около Марица, за да си подпомогнат бюджета.
Напоследък лобистките статии в полза на бетонирането на природата на 09.03.2019 в 13:00
вървят в комплект с троловете си. Като рекламите в интернет с отзиви на благодарни клиенти.
Паралакс на 09.03.2019 в 15:13
Аман от долните схеми на псевдо еколозите. Тези измамници са се специализирали в източването на пари от бюджета на България и Европа по разни кухи проекти.
до Heleborus на 09.03.2019 в 17:21
Няма нужда от научно популярни филмчета за да научиш как се препрояват птици. Свържи се с БДЗП и можеш да вземеш участие в ежегодните преброяания на птиците като доброволец. Ще видиш с очите си как го правят орнитолозите - хора които са учили за това. Отделно потърсете информация от първа ръка за проектите. Тогава ще забележите че повечето от тях са с озновен бенефициент МОСВ и партньори от НПО. Както и проекти с партьори от други страни на ЕС. В отчетите има и детайлни разбивки как и за какво са харчени средствата. Тогава ще разберете защо в горната статия са поставени едни кръгли суми без коректно да е изписано името на проекта, основния бенефициент и партньорите. Но пък е натъртено на изсмукани от пръстите вини, че определени специалисти от различни институции са взели участие в един или друг проект.
допълнение на 09.03.2019 в 17:31
Проектите наприродозащитните НПО и БАН и отчетите към тях са публични. За да се стигне до финансиране се кандидаства заедно с много други организации от страни в ЕС. Т.е. трябва да се спечели конкурс в реална конкуренция с колеги. Тоест още на този етап има контрол върху предвидените дейности. Ако са нереалистични, няма да получат финансиране. След това по време на изпълнение на проекта има периодични междинни отчети към финансиращата институция. И накрая след приключване на проекта се представя финален отчет за дейността и разходите. Проверките се извършват често на три нива - финансираща организация(фондация, ЕС, ЕК), МОСВ и одит. Отделно НАП и т.н. Колко от свързания с властта роден бизнес минава през такива цедки и проверки?

Напиши коментар