В България са предвидени най-малко 50 млн. лв. за оцеляването на всичко що плува, скача, лети, пасе, цъфти, както и за цялата рода на тези, които са ангажирани с преброяването му. Отделно от тази сума, само за грижа от ръка разстояние за червеногушата гъска, са поискани 50 млн. над гореспоменатия бюджет.

 

 

Екопротест в София. На плаката е логото на Световният фонд за природата WWF. Според разследване на американския сайт BuzzFeed, WWF е финансирал и въоръжавал горски рейнджъри, които са пребивали, изнасилвали и убивали бракониери. WWF е плащал заплати на паравоенни сили, обучавал ги е и снабдявал с инструменти и оръжия. Разследването е базирано на над 100 интервюта и стотици страници документи, сред които поверителна информация на организацията 

  

По-голямата част от парите са по еврофинансиране, а националното съфинансиране е не повече от 20 на сто. Не съществува обаче такъв одит, който да може да засече точността на кой да е от докладите, свързани с изпълнението на тези проекти, просто защото нито една одитна организация не може да прекара месеци в броене на отчетени диви животни, повечето от които птици. Затова всеки отчет се проверява единствено и само на хартия. И това е логично: няма как да застанете в гората и да повикате всички трипръсти кълвачи за преброяване, например. 

 

За да е прегледно и ясно за какво се отделя такава сума, досущ като в електронен магазин поднасяме информацията в строен вид – от най-висока към най-ниска цена. 

 

 

 

Освен бюджетите, интересни са и някои подробности. Ето например, по проект  „Консервационни дейности за целеви видове от директивата за птиците на Европейския съюз – белошипа ветрушка, черен лешояд и царски орел, в основните им местообитания в България, бенефициент (тоест взима парите) е Сдружение с нестопанска цал (в официалния документ пише цАл) Стара Загора по Оперативна програма „Околна среда“, изпълнител е… ПЕТРОЛ АД. 

 

Хората, които ще гонят птици, ще ги броят, хранят, ще им сменят пелените в гнездата, ще отчитат „смъртността под линиите за електропренос в гнездовите райони“, вероятно са на втора работа, след като приключат по бензиностанциите на компанията. Общият размер на държавното финансиране само по това перо възлиза на 85 хил. лв., а европейското е над 481 хил. лв. 

 

Отиваме на страницата на Българското дружество за защита на птиците. Там в подробности е описана дейността в защита на царския орел и е даден линк към неговата страница. Всичко, което пише на тази „страница“, е NOT FOUND (не е намерена). Добре, де! И втори линк е даден – към www.lifeforsafegrid.bg Ще познаете ли? NOT FOUND. 

 

За опазването на Българската белочела гъска на страницата на Българско дружество за защита на птиците такива неща като бюджети учтиво не са написани. Става ясно обаче, че финансирането е от ЕК и ЛАЙФ, а главен изпълнител на проекта е… Гръцкото орнитологично дружество. За всеки случай тук никакви други линкове не са дадени. 

 

По Оперативна програма „Регионално развитие“ проектът „Създаване на новаторски модел за сътрудничество между общинските власти и заинтересовани страни и обмен на най-добри практики за развитие на туризъм, базиран на природите и културните ресурси, както и маркетинг на дестинациите около национални паркове „Рила“, у нас и „Сила“ и „Полино“ в Италия“, накратко СНМСМОВЗСОНДПРТБПКРКМДОНПРНСПИ, са изплатени 207 хил. лв. 

 

Какво е направено за тези пари от изпълнителите Таралеж ЕООД, АйТиБи ЕС ЕООД, ЕТ Петър Илчев и ЕТ „Ви-Ге-На-В“ – Надка Кротева? 

 

Да видим Надка Кротева. Тя е от село Горно Драгалище, Разложко, и на страницата на Информационната система за управление и наблюдение на структурните инструменти на ЕС в България, пише: „Организацията не участва в проекти като бенефициент. Организацията не участва в проекти, като партньор.“ Участва обаче като изпълнител и за това е получила 27 800 лв. Според търговския регистър Надка Кротева се занимава с „продажба на стоки от собствено производство, покупка на стои или други вещи с цел да ги препродаде, сделки с интелектуална собственост, строеж и обзавеждане на недвижими имоти, лизинг.“ 

 

Още по-интересно е положението с „Таралеж“ ЕООД, чиято дейност е импресарска, вътрешен и външен дизайн, търговия с промишлени стоки, строителство на жилищни, битови и промишлени сгради. Седалището на фирмата се намира в апартамент в ж.к. „Младост“ в столицата. Получената сума е едва 14 500 лв. 

 

ЕТ „Петър Илчев“ включва в портфолиото си „машинописни, фотографски, художествени, проектантски, шивашки и други услуги, бартерни сделки, покупка на стоки и други вещи с цел да ги препродаде…“ 

 

Единствено АйТиБиЕс е с ясна сфера на дейност, която е в IT сектора. 

 

Само че, когато се сумират усвоените пари между тези четири… изпълнителя, те не надвишават 25 хил. лв., а са изплатени 207 хиляди. На кого? 

 

Сред индикаторите на изпълнението са включени (правописът е запазен):  „Организирани обмяна на опит, междурегионални събития, - учебно пътуване в самоковско, учебно пътуване в провинция Козенца, кръгла маса за обмяна на опит в Дупница“

 

Как изглежда оползотворяването на 700 хил. лв от „Зелени Балкани“ по проект „Подпомагане на гнездовите популации на три вида чапли (малка бяла, нощна и гривеста) и малък корморан, чрез ограничаване на заплахите, увеличаване успеха на размножаването и възстановяване на унищожени местообитания“? 

 

Началото е свързано с „публикации, рекламни и презентационни продукти, издаване на дипляна за целите на проекта и поставяне на табели за пропагандиране на проекта на обекта, подготовка и организация на две пресконференции за начало и край на проекта.“

 

Важното е кой е изпълнител. НИСАН София, ЕАД. По проекта „Последната чаплова колония в Тракия. Възстановяване на смесени чаплови колонии в поречието на р. Марица“ автомобилният вносител е получил 35 хил. лв. Не се съобщава дали чаплите са получили свое МПС или някой ги вози на повикване. 

 

По проекта „Изработване на План за управление на защитена зона „Конуш“ на обща стойност от 196 хил. лв., изпълнител е „Бест Електроникс“ ЕООД.

 

Срещу 780 хил. лв. е извършено „Опазване на редки и застрашени видове птици и природни местообитания, чрез спешни in-situ консервационни и възстановителни мерки и ограничаване на заплахите, в компелка от защитени природни територии на Поморийско езеро – защитената зона „Поморийското езеро“, защитена зона „Поморие“, Защитена местност „Поморийско езеро“ и Рамсарски сайт „Комплекс Поморийски влажни зони“. Тук изпълнителите са три компании.

 

ИНКОМ ПВ ООД от Ямбол се занимава с търговия с промишлени, хранителни и селскостопански стоки. Иначе фирмата е бенефициент също по „Предотвратяване на наводнения в селата Кукорево и Окоп, община Тунджа“, на стойност 250 хил. лв., по „Подкрепа за деинституционализация чрез изграждане на социална инфраструктура за деца и младежи в риск в гр. Ямбол“ за 490 хил.лв., а също и за „Безопасен труд и устойчиво развитие във „ВИНМПРОМ ЯМБОЛ“ ЕАД“ за незначителните 24 хил. лв. Не е изненада, че са се справили и с възстановяването и консервацията на видове и местообитания с европейска значимост в Поморийското езеро за едни 250 хиляди. 

 

Друг изпълнител – РТК ООД, се занимава със сметосъбиране, сметоизвозване, сервизно обслужване на моторни превозни средства, поддържат насаждения по улици, алеи и площади, включително оформяне на корони на дървета. Какво пречи да спасят и птиците в Бургаското езеро? 

 

Проверката на проект след проект сочи това, което се вижда и по-горе: фирми с дейност, която дори в сферата на фантастиката не може да се доближи до изпълнение на задания, свързани с опазване на околната среда, са… изпълнители.

 

Търсенето в официалните източници е нелеко занимание, искат се познания, опит и разбиране къде и какво да бъде търсено. Затова и хората реагират бурно, когато научат, че за бюджета на едно международно спортно събитие е отделен бюджет от 1 млн.лв., но не могат да си представят как изглежда разпределението на 50 милиона и как автомобилен дилър или петролна компания стават част от спасяването на природата като броят птици, гнезда, яйца и пера. 

 

И ако Беър Грилс изяде в България една природно опазена жаба и по непотвърдени слухове – също и една змия, то ламята на голямото лапане на еврофондове може да се страхува само от вероятния европрокурор Лаура Кьовеши. Тя отлично знае откъде идваме и какво сме сторили с европейските пари.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Още от категорията

25 коментар/a

Марто на 08.03.2019 в 09:41
Стефанчо, слънчице, много добре знаеш, както вероятно са ти разяснявали приятелчетата от строително-туристическата глутница, че за възстановяване на изсечените гори като в Пирин и рекултивацията на крайбрежието като се започне от Дуранкулак та чак до Резово са необходими не стотици милиони, а стотици милиарди?!
Хан Крум на 08.03.2019 в 09:50
Ихууу, дерзай народе! Бог е милостив, дава! Тук 250 000, там 270 000 и т.н. и пр. и пр. Само че, лъжете се, ако мислите, че само от София благославят "пълномощниците" Му. Не-еее, още от Брюксел започва...
Росен, Бамзе, Сиана и др. на 08.03.2019 в 09:59
Ихууу, дерзай народе! Бог е милостив, дава разрешителни за строеж на килограм, а ако не даде ще се строи без разрешителни! Пирин, Черноморието и цяла България са ни бащиния, нали сме наследници на хуните и няма какво да се съобразяваме с някаква си Природа и с разни прошляци, на които им пука за Нея!
Костовизмът е путинизъм и орбанизъм по дух. Доносите на ДСБ срещу Орбан са карикатура на 08.03.2019 в 12:12
Туризмът по бански е соросоизъм и айнрандизъм по дух?! Доносите на Джендув срещу Зелените са карикатура?!
Йоана на 08.03.2019 в 12:35
Зеленият рекет трябва да се спре! Крайно време е да се вземат мерки срещу него, щото не стига, че не сме богата държава, ама и пари да отиват ей така при тия - да им пълним гушите - не е реално просто.
Йоана на 08.03.2019 в 12:45
Банковият рекет и този на ЧСИ трябва да спре! Крайно време е да се вземат мерки срещу тях, щото не стига, че не сме богата държава, ама и пари да отиват ей така при тия - да им пълним гушите - не е реално просто.
антиджендер на 08.03.2019 в 13:02
Изключително жалък опит за храчене по дейността на природозащитните организации. Отдавна известен факт е, че изнасянето на гарнирана с лъжи полуистина е най-гадната измама. Точно това прави Стефан Джендов, като послушно изпълнителче на кръга "ЦеКо".
Бате, батеее на 08.03.2019 в 13:05
Абе къде е бате Цеко Георгиус - Жирарделито? Той е най-големия "еколог". Той разбира и от горички и от тревички и от жабЕта и от тиквички.
Решението на ВАС. За това ли е цялата фейк статия? на 08.03.2019 в 13:23
Върховният административен съд отново поиска екооценка за актуализирания план за Пирин. ВАС повтори решението си. Поредно потвърждение, че недолюбваните от този сайт природозащитници са на страната на ЗАКОНА. Запомнето го и не се срамете повече с публикуане на елементарни оплювателни "статии" от прислужни "журналисти".
Acer Sapindales на 08.03.2019 в 15:52
"Но, Владико Човеколюбче, смили се над окаяната ми душа и ме освободи от мерзостта, от огъня на надменността, от червея и ръждата на самолюбието, зада намери душата ми покой в съгласие на моя дух с всесъвършения и Божествен Твой Дух. Дай ми сили да удържа победа над противния дух, който ме бори и напада, за да се възгордявам, и тъй да падна в еднакво осъждане с дявола. Поведи ме към смирение, любовта ще оправдае вярата ми, вярата ще ме спаси. В Твоето вечно Царство ме направи участник чрез смирението. Въздигни ме от немощта на моето сегашно духовно състояние, та всичко, каквото имам или бих придобил - дарование, чест, знание, име, положение илидруго нещо земно - да има цена пред Тебе, оценителя на истинското благо, и да служи за изграждането на Твоето царство в душите на човеците. Като ми дадеш тая велика милост, пази ме, благий Наставниче на смирението, от страшното и гибелно внушение за превъзходство идуховно предимство, но дай ми сърдечното съкрушение на митаря. Боже, бъди милостив към мене грешника. Амин."
Йордан на 08.03.2019 в 16:26
Ами то от край време е ясно, че зелените са измамници алчни за пари!!!
Йордан за неалчните за пари дербеи из Пирин на 08.03.2019 в 16:52
книга на Иова, ГЛАВА 20. " 1. Отговори Софар Наамец и рече: 2. размишленията ми ме подбуждат да отговарям, и аз бързам да ги изкажа. 3. Срамен укор чух за мене, и духът на моя разум ще отговори за мене. 4. Нима не знаеш ти, че от памтивека, – от когато човек е поставен на земята, – 5. веселието на беззаконниците е кратковременно, и радостта на лицемереца е мигновена? 6. И до небеса да се издигне величието му, и до облаците да се допира главата му, – 7. той завинаги пропада, както мръсотиите му; които са го видели, ще кажат: де е той? 8. Като сън ще отлети, и не ще го намерят; и като нощно видение ще изчезне. 9. Което око го е видяло, не ще го вече види, и мястото му няма вече да го забележи. 10. Синовете му ще се подмилкват на сиромаси, и ръцете му ще върнат, каквото е ограбил. 11. Костите му са пълни с греховете на младините му, и с него ще легнат те в пръстта. 12. Ако злото е сладко в устата му, и той го крие под езика си, 13. пази и го не хвърля, а го държи в устата си, – 14. то тая негова храна в утробата му ще се превърне на аспидова жлъчка вътре в него. 15. Ще изблюва имота, що е гълтал: Бог ще го изтръгне из корема му. 16. Змийна отрова смучи той; езикът на ехидна ще го умъртви. 17. Няма да види потоци и реки от мед и мляко. 18. Спечеленото с труд ще върне, не ще погълне; според имота му ще стане и разплатата му, а той не ще се зарадва. 19. Защото гнетеше, напъждаше сиромаси; заграбваше къщи, които не беше градил; 20. не знаеше ситост в корема си, и в жаждата си нищо не щадеше. 21. Нищо се не отърваше от лакомията му, затова и щастието му не ще утрае. 22. При пълно изобилие, нему ще е тясно; всяка ръка на обидения ще се подигне върху него. 23. Кога има с какво да напълни корема му, Той ще проводи върху него яростта на Своя гняв и ще изсипе като дъжд върху му болести в плътта му. 24. Побегне ли от желязното оръжие, – меден лък ще го прониже; 25. ще вземе да вади стрелата, – и тя ще излезе из тялото, ще излезе с бляскавия си връх през жлъчката му; ужасите на смъртта ще връхлетят върху него! 26. Всичко мрачно е скрито в него; ще го гори огън, от никого нераздухван; зло ще постигне и останалото в шатрата му. 27. Небето ще открие беззаконието му, и земята ще въстане против него. 28. Ще изчезне богатството на къщата му; всичко ще се разпилее в деня на гнева Му. 29. Ето участта на беззаконния човек от Бога и наследието, определено нему от Вседържителя!"
Стефан на 08.03.2019 в 16:52
Парите са доста наистина и зелените ще правят всякакви номера, за да ги докопат.
Марто на 08.03.2019 в 17:31
Вече става ясно защо Иво Прокопиев подкрепя финансово "зелените", за да могат финансово да му укрепят неговия бизнес след това!
Димо на 08.03.2019 в 18:28
А, те тия зелените рекетьорчета последните години и за по-малко пари се заиграваха. Май им доставя перверзно удоволствие да съсипват всяка смислена идея.

Напиши коментар