Гърция се нарежда на последно място сред 28-те страни, членки на Европейския съюз, според индекса за социална справедливост, публикуван наскоро от германската фондация „Бертелсман”, която предупреждава, че „спасителните мерки само са утежнили съществуващите социални проблеми”.

 

 

Докладът, озаглавен „Индекс за социалната справедливост в ЕС от 2015 г.: европейски мониторинг на социалното включване”, даде на намиращата се в тежка криза Гърция само 3,61 точки за социална справедливост, като тя остава на последно място след Румъния (3,74) и България (3,78) и доста под средното ниво за Европа, което е 5,63 точки. Швеция е с най-висок резултат – 7,23 пункта.

Индексът измерва превенцията срещу бедността, достъпа до образование и до пазара на труда, социалната кохезия и недискриминация, здравеопазването и справедливостта между поколенията, като Гърция има под 5 точки от 10 максимални във всяка категория и е с особено нисък резултат – 2,43 пункта, в превенцията срещу бедността.

Според германската фондация 27,9 процента от децата и младите хора в ЕС са застрашени от бедност или социално изключване в сравнение с 26,4 процента през 2007 година. В четирите държави, които са ударени най-силно от кризата – Испания, Гърция, Португалия и Италия – комбинираното покачване е повече от пет процента – от 28,7 през 2007 година до 33,3 процента, което означава 1,16 милиона деца само в тези четири държави.

В Гърция процентът от населението, изложено на риск от бедност или социално изключване, се е покачил до 36% от 34,6% през 2014 г. и докладът подчертава „продължаващата драматичност на социалните проблеми в държавата”. Установено е също така, че броят на децата и младежите, които са застрашени от бедност и социална изолация, е достигнал 36,7 процента в сравнение с 35,4 процента от миналата година. В Испания това число е 35,8 процента, а в Португалия – 31,7.

„От началото на кризата броят на лицата в Гърция, които са подложени на сериозни материални лишения, се е повишил почти двойно и в момента е достигнал 21,5 процента” – твърди докладът, като отбелязва, че това покачване основно е сред хората на възраст над 65 години, при които процентът на страдащите от материални лишения се е покачил от 13,7 процента през 2014 до 15,5 процента през настоящата година.

От друга страна, Гърция все още има четвъртата най-висока оценка по отношение на продължителността на живота в добро здраве. При гърците средната очаквана продължителност на живота без увреждания е 64,9 години.

Проучването заключава, че Гърция „е сред последните пет страни по всичките шест критерия на гореспоменатия индекс и е на последно място по три от четирите критерия (достъп до пазара на труда, социално сближаване и недискриминация и справедливост между поколенията)”. Докладът твърди, че „кризата е оказала разрушителен ефект и е спомогнала за увеличаването на бедността и социалната несправедливост”, и добавя, че „спасителните мерки само са задълбочили съществуващите социални проблеми”.

 

 

Още от категорията

4 коментар/a

Последни в социалната справедливост на 16.11.2015 в 17:46
- първи в реването пред камера. Много интересна работа - те освен това са и най-ляво управляваните в Европа! Каква ли е тази зависимост?
Изключване на 07.11.2015 в 22:58
Гръцките младежи предпочитат да живеят при родителите си с 400 евро помощи, вместо да се хванат на работа. Ето това е доброволно социално изключване.
Аб? на 04.11.2015 в 09:46
Как може да се измери подобен индекс в БГ, като поне 30% от икономиката е сива, поне 1млн граждани са маргинализирани и не уастват в никакви статистики.
Да, да - знаем ги тези статистики на 04.11.2015 в 10:12
За тях бедност означава да работят за по-малко от 500 евро на месец - при нас това е заплата над средната. Гърците са първенци по оплакването.

Напиши коментар