Тошко: Сам съм на земята. Разбирате ли?

44
Тошко е на 18 г. Оставен е в дом, когато е на три години, осиновен е, когато е на 13, след две години е върнат обратно в дома. Има двама братя, които не познава... Позната до болка история. Ето разказ...