До седмица БЕХ ще тегли кредит заради американските централи

19.08.2015 00:02 2 0
В момента Българският енергиен холдинг подготвя документите във връзка с обявата на избор на банка или банки, които да осигурят кредитния ресурс за издължаване на Националната електрическа компания къ...