Арх. Мирянова: След Covid-19 домът се превръща в най-голямата ни ценност

25.03.2020 19:13 1 0
Наред с глобалния риск за здравето на цялото човечество, все по-осезаемо започваме да се сблъскваме с още един феномен – забавяне на ежедневната скорост и устременост на нашият живот. Оказахме се зат...