Ницше, нарисуван от Мунк

23.02.2020 21:00 22 0
Този портрет на Ницше е също портрет на ницшеанството, както и автопортрет на художника. Това безспорно е портрет на Ницше, той дори, уви, се е превърнал в благочестив образ, който служи за илюстрация...

Прудон искаше революция на икономиката, Маркс - да изтреби собствениците

04.02.2020 14:51 100 0
“Марксистката левица ще избие 100 млн. души през ХХ век. Социалистическата мисъл на Прудон не е причинила смъртта на нито един, но тя бе предрекла марксистката хекатомба… Марксистката революция е наси...

Народът сменя господарите, но не и игото си

23.01.2020 13:24 50 0
"Каква полза за обикновения народ от Френската революция? Важно ли е за него, че вече не живее при монархия, а при републикански режим? Или при Директорията? Или при империята? Или при Реставрацията?...

Маркс и Енгелс пият чай

13.01.2020 08:45 124 0
"Маркс беше и е бил буржоа във всичко. Социалният му произход: той е син на еврейски адвокат, покръстил се и приел протестанството, за да може да упражнява професията си. Образованието му: записва се...